Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Tokyo Revengers ] [ Y/n ] Trả nợ đi Y/n !

Đăng bởi: punny03

Cập nhật: 20-10-2021

Tag:#phamthien#tokyorevengers


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

- Y/n làm việc tại Phạm Thiên với tư cách là một người chuyên đi xử lí lũ phản bội bán thông tin Phạm Thiên cho những băng đảng khác... - lưu ý : OOC , nói tục , H+

Danh sách chương: