Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(Tokyo Revengers x Reader) Bạn Trai Là Bất Lương

Giới thiệu truyện:

Câu chuyện tình yêu cùng các anh chàng bất lương. Lưu ý: sẽ có OOC một vài phân cảnh sẽ khác với cốt truyện chính.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: