Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(Tokyo revengers) tiểu bảo bối nhỏ của Phạm Thiên

Giới thiệu truyện:

truyện nhỏ, do mê rin là bot quớ nin viết re và lần đầu vít nên mong m.n rúp đỡ ⚠waring : OCC⚠ sõe cóa H ✨

Danh sách chương: