Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.

Giới thiệu truyện:

Tui yêu thích Mikey và fanfic này ra đời

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: