Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Tokyo Revengers] [Kisaki x Reader] Không còn là thế thân

Giới thiệu truyện:

Tóm tắt: Từ tra nam biến trung khuyển. ⚠Lưu ý: OOC cực mạnh!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: