Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Tôi là Hầu Gái nhà Phantomhive

Giới thiệu truyện:

Một 'cô hầu' đúng nghĩa của nhà Phantomhive. Một Black Butler dưới cái nhìn của một hầu gái. Mang theo những kí ức không thuộc về mình, cô đeo huy hiệu nhà Phantomhive, cùng với tất cả những người hầu còn lại sẵn sàng cuối đầu, thề trung thành trước cậu chủ Ciel, chó canh của Nữ Hoàng. 'Yes, my Lord.' Lần đầu viết truyện, Là LẦN ĐẦU VIẾT, xin đừng ném đá nhá. TvT Các nhân vật thuộc về Toboso Yana. Ờ, ngoại trừ Vasile.

Danh sách chương: