Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Tỏ tình kiểu khoa học

Giới thiệu truyện:

Nay là 31/05/2018 Mai mấy đứa cùng phòng đều có bài kiểm tra cuối kì môn Anh Viết 2, lại có con bạn đang học quân sự bị nhốt trong khu quốc phòng ở ngay trong trường, ráp khu kí túc xá mình nữa, liền ra ban công mà hét lớn trêu nó để xả stress cả lũ. Thành thử phải vận công mà suy nghĩ. Dù sao thì bản thân cũng là một đứa dân tự nhiên. Bài viết này vừa có những câu của bản thân tự sinh, cũng vừa có một vài câu đi sưu tầm.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: