Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Tinh tế nam thần là ta ba

Đăng bởi: thuybee

Cập nhật: 16-11-2018

Tag:#tinh#tế


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Vưu Tiền Tình trạng: full Văn án: Diêu Tư là cái không cha không mẹ tử trạch, vẫn luôn vô tai vô khó, bình bình đạm đạm sinh hoạt, nàng cảm thấy cả đời này cũng cứ như vậy thuận lợi đến già rồi. Sau đó...... Nàng đã chết! Biến thành quỷ hút máu, vẫn là năm đời nhược kê, không hề sức chiến đấu. Diêu Tư cảm thấy, liền tính huyết tộc nội chiến đánh đến lại vang lên, trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không đốm lửa này như thế nào cũng thiêu không đến trên người nàng. Vì thế, kỳ tích liền thật sự đã xảy ra...... Một giấc ngủ dậy, vượt qua chỉnh viên tinh cầu thời gian, toàn vũ trụ huyết tộc đều phải từ hai vị số bài khởi, mỗi người đều phải gọi nàng một tiếng lão tổ tông. Xoay người nông nô đem ca xướng, xem ai còn dám nói nàng là nhược kê! Tới nha, cho nhau thương tổn a, đánh không thắng ta kêu ngươi ba ba. Vì thế...... Nàng nhiều một cái ba ba. Diêu Tư: "......" Mộ Huyền: "......" *nguồn: wikidich

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: