Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Tình bạn tan vỡ ( Phần 3.)

Giới thiệu truyện:

Sau phần 1 và 2 thì các boi đã trở về với nhau, nhưng trong phần 3 này thì sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra hay cũng con Au này theo dõi !

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: