Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Tiểu Thế Tử là nữ nhân! [ JenSoo ]

Đăng bởi: ntniusoo

Cập nhật: 10-10-2021

Tag:#jensoo


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

truyện do add tự sáng tác truyện đầu tay thuộc thể loại JenSoo

Danh sách chương: