Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Tiếp Xúc Với Sự Sống - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Giới thiệu truyện:

Thiền tập giúp bạn có một nhận định mới, đúng đắn, an lạc, yêu đời và hạnh phúc hơn trong đời sống hàng ngày; để tiếp xúc với những gì mầu nhiệm đang có mặt, trong thân, tâm và hoàn cảnh chung quanh bạn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: