Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Thứ tử quy lai - Ôn Mộ Sinh

Giới thiệu truyện:

[ văn án ] Mẹ đẻ sớm thệ, bào muội yêu vong, từ nhỏ nhận hết mắt lạnh làm nhục Chịu khổ nhiều năm, vốn tưởng rằng gặp suốt đời chí ái, rốt cục thủ đắc vân khai gặp nguyệt minh Nào ngờ cuối cùng lại bị người nọ tự tay buộc thượng hoả hình giá Tái thế trùng sinh, thứ tử trở về Sinh phụ không từ, đích mẫu giả nhân giả nghĩa, di nương ác độc Một đám đích huynh thứ muội người người không phải đèn cạn dầu Cao môn phủ đệ, đoản là thân tình, trưởng là tính kế, hợp lại là tâm ngoan thủ lạt Hắn nhướn mày cười lạnh, đời này, hắn muốn hảo hảo sống ! Hữu tình nêu lên: 1, trùng sinh, thăng cấp, trạch đấu, sinh tử, đã ngoài lôi điểm giả thận trọng 2, cơ bản đặt ra toàn giá không, không cùng bất cứ triều đại phong tục liên lụy, khảo chứng đảng thận trọng 3, tiểu thụ bản tính không xấu, nhưng là cũng không phải người tốt, tự mang thánh mẫu thuộc tính giả thận trọng 4, tác giả thực kuso, ngoại hiệu cẩu huyết đế, ngẫu nhiên thần triển khai, cơ bản vô tiết tháo 5, chúng ta khẩu hiệu là: Cất chứa nhắn lại, phùng khảo tất quá ! chấm điểm tát hoa, thân thể khỏe mạnh ! hôm nay duy trì chính bản, ngày mai bắt nam thần !

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: