Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ThreeShot] [Taeny] R.I.P [PG18+]

Giới thiệu truyện:

Nàng yêu cô dù chính cô là ma cô, kẻ đẩy nàng vào tay những khách làng chơi để nàng bị chà đạp, khinh rẻ. Nàng yêu cô dù cô chính là kẻ hằng đêm đến bên nàng và làm cho nàng cả thở cũng cảm thấy mỏi mệt. Tình yêu của nàng trắng trong nhưng thể xác của nàng thì vẩn đục. Tất cả buộc nàng phải thóp lại tiếng yêu... Chỉ mình nàng hiểu nàng yêu cô bao nhiêu, Và ngược lại...

Danh sách chương: