Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Thơ Và Nhịp Thở

Đăng bởi: GiiTran

Cập nhật: 19-11-2019

Tag:#gii#love#poem#romantic#tho


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Khi cảm xúc hóa thành những vần thơ Khi cảm giác không còn vương nỗi nhớ Khi tâm tư hóa bướm những mộng mơ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: