Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ thơ ] bạc đầu

Đăng bởi: walrevis

Cập nhật: 15-02-2020

Tag:#poem#romance


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

cho những tháng năm lỡ lạc thuộc quyền sở hữu của @walrevis. vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: