Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Thế giới jaki nastumi nhưng trong mắt một con "HỦ"

Đăng bởi: YuriWakasa

Cập nhật: 16-12-2021

Tag:#jaki


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Vẫn là câu chuyện 'lớp học ma sói" nhưng sẽ khác một chút

Danh sách chương: