Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Thay đổi

Đăng bởi: ThuLan978

Cập nhật: 13-11-2021

Tag:#tiểuthuyết


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

AYYYYYYYYYYYYY ??!! Ai mà ngò được giống loài luôn bị canh chừng , đáng sợ nhất lịch sử lại được mọi người tôn trọng chứ ??!! Thật sự quá khó tin rồi !! Vậy mọi chuyện là thế nào ? Hãy cùng xem chuyện đi ~~

Danh sách chương: