Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Thần Chết biết yêu ( JJK x YOU )

Đăng bởi: DuaMongMo

Cập nhật: 04-11-2018

Tag:#jungkook


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Xin chào linh hồn thuần kiết, ta là sứ giả được giao đến để giúp em" " Bộ anh là ma Hàn à " " Hỏi kì ??" " Tôi tưởng sẽ gặp ma Mĩ, ma Thái ..v.v Xì...ai dè gặp con ma người Hàn.."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: