Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Tha Thứ?? [ FuyuKazu ] [ R17 ] [ Shortfic ]

Giới thiệu truyện:

Tác giả: baoquinne 🚫WARNING🚫 Truyện có vẻ sẽ OOC và có yếu tố bạo hành ngược đãi, ai không chịu được yếu tố này thì lướt qua Chưa biết là sẽ HE hay SE nhưng mà con tác giả có vẻ viết SE không được hay

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: