Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

𝐛𝐟𝐳𝐲 ❥ 𝟕𝟒𝟓𝟐𝟎

Giới thiệu truyện:

textfic | cute | he zh.daniel: Em có muốn hẹn hò với tôi không? Em đang làm gì thế? lygaogao: Em đang gật đầu author: neul. Chiếc textfic đầu tay của mình, đáng iu một chút thôi nha ♥

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: