Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ tensura song song 1 ]xuyên không về thế giới hiện đại

Giới thiệu truyện:

quyển này phải nói sao nhỉ? đầu tư toàn bộ chất xám vào cốt truyện này à?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: