Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Team Mèo [CatWatt_Team] \tạm ngưng/

Giới thiệu truyện:

Team được thành lập ngày 24/5/2018 Linh vật của Team là mèo Mumu Lực lượng Team còn non nớt,có sai sót xin bỏ qua Hãy ủng hộ Team

Danh sách chương: