Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

tang tình

Giới thiệu truyện:

tang tình tình tang, ru em giấc ngàn. ✦。 thơ viết cho ngày buồn, và cho những buổi thân xác mình mỏi gục.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: