Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

TÂM LÝ HỌC... Nỗi dày vò của đại não...

Đăng bởi: Keypii248

Cập nhật: 07-04-2019

Tag:#tamlyhoc#yhọc


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

thực ra chỉ là suy nghĩ về những căn bệnh tâm lý thôi.... Vì mình rất thích ngành tâm lý nên đã nghiên cứu 1 vài căn bệnh tâm lý.... Nói là Nỗi dày vò của đại não vì ..... ............................................................... đại não là trung tâm gây ra những bệnh tâm lý này mà....

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: