Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

taekook | main.

Đăng bởi: vantekoo__

Cập nhật: 13-01-2022

Tag:#taekook#vkook


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

kẻ ngu si thích uống pepsi và kẻ si tình thích uống sting. - vantekoo__ le thi yen nhi. beta : 30.11.2021 end ;

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: