Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

taekook ;; hot!!! đại ca và hội trưởng yêu nhau rồi!!!

Giới thiệu truyện:

về đại ca bố đời kim taehyung và hội trưởng hội sinh viên láo lếu jeon jungkook kim taehyung x jeon jungkook text ; lower case #09/06/21 - 22/08/21 @venttopia

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: