Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

taekook ✦ happy death day.

Giới thiệu truyện:

get up. live your day. get killed. again. dựa trên bộ phim cùng tên "sinh nhật chết chóc" ( 2017 ).

Danh sách chương: