Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[taekook] Chiếm hữu.

Giới thiệu truyện:

Written by jeontaehyung_kim. cre bìa: Pinterest. __ Tình yêu của Jeon Jungkook gói gọn lại bằng bốn chữ tiền và địa vị. ____ Bắt đầu:𝟐𝟒/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏. Kết thúc:𝟏𝟖/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏. ___

Danh sách chương: