Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

TAEJIN || KẺ ĐIÊN

Giới thiệu truyện:

Tác giả :Yung Ami Thể loại : Tâm thần chiếm hữu công × mỹ nhân thụ, ngược thân

Danh sách chương: