Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ taegyu ] nhóc con, em được đấy...

Giới thiệu truyện:

beomgyu bị bắt cóc làm con tin nhưng lại có cảm tình với taehyun ( người bắt cóc) . Từ đó một câu chuyện mới được bắt đầu.

Danh sách chương: