Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

|TAEGYU| Đồ Tồi

Giới thiệu truyện:

câu chuyện theo đuổi kang taehyun của choi babo 📍social media 📌author: dunkanii 📌main:taegyu 📌side:soojun begin: 27/6/2021 end:....

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: