Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

||Taeguk|| Criminal

Giới thiệu truyện:

"Anh là kẻ tồi tệ, nhưng em muốn cùng kẻ tồi tệ như anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ." Note: Size gap, Age gap, Criminal!Au Written by Jun_Vk Do not re-up, recommend, re-edit without my permission.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: