Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Taegi | vampire!au | Có một vị quản gia đáng yêu trong lâu đài của nam tước Kim

Giới thiệu truyện:

Một ngày nọ, nam tước Kim đem theo một con người về lâu đài. Sau đó là những chuỗi ngày ngài nam tước bị chiều hư và bắt đầu làm mình làm mẩy với quản gia đáng yêu nhà mình. cre cover: siguo (DevianArt)

Danh sách chương: