Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[sth bored]

Giới thiệu truyện:

Như cái tên, đây là vài thứ nhảm nhí mà au viết ra Bao gồm văn án, truyện nhảm shiet và thêm vài cái tâm sự tuổi hồng

Danh sách chương: