Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[SNH48-Group] Instagram của Một Đám Bùng Binh

Đăng bởi: _iuai_iuyou_

Cập nhật: 18-10-2021

Tag:#bej48#gnz48#snh48


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ooc!! Truyện nói thẳng là matday đó, cân nhắc trước khi đọc, bùng binh năm ngã bảy, đọc mà chửi là block.=)) Một cái tự làm tự húp nữa cp tôi bắn xuyên lục địa, dàn cameo lịch sử xuyên quốc gia :> Tại không phải ai cũng biết tk ins của họ nên nếu thì không biết tự chế, dậy đó chịu thì chịu không chịu kệ mấy người. Đây là giới hạn mà bản thân đi xa nhất, là mặt tối bản thân không dám chạm tới. Tình tiết tự do, thích sao để vậy. Áp lực chetme nên nó là nơi xả áp lực của mình đó =)))))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: