Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ 𝐓𝐑.] 𝐓𝐄𝐗𝐓𝐅𝐈𝐂

Giới thiệu truyện:

Hi mọi người, để không làm loãng mạch truyện chính. Nên mình tạo ngôi nhà mới này để viết về cái Textfic trong TR nha Lưu ý: j4f nên dzui là chính nha mng🥰 Drop. .. ©𝐞𝐥𝐢𝐥𝐢𝐥𝐚𝐰𝐥𝐢𝐞𝐭_ 𝐛𝐞𝐭𝐚 22:05' 𝐩.𝐦

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: