Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

𝕰𝖝-𝖇𝖔𝖞𝖋𝖗𝖎𝖊𝖓𝖉 𝖎𝖘 𝖆 𝖌𝖍𝖔𝖘𝖙

Giới thiệu truyện:

bạn có tin vào tâm linh không? Người ta nói đời người có hai khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Đó là khi ta 17-18 tuổi, những năm cuối cùng của quãng đời học sinh và khi 25-26 tuổi tháng năm mà ta có gia đình nhỏ cận kề. Nhưng cuộc đời của anh chỉ có một khoảng thời gian rực rỡ nhất, thì thế giới này đã ghẻ lạnh anh. Anh nguyện dùng tất cả khoảng thời gian ít ỏi đó trao hết cho em.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: