Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

𝐎𝐝𝐧𝐨𝐥𝐢𝐮𝐛 | 𝐣.𝐣.𝐤

Đăng bởi: _ducwsahnn

Cập nhật: 14-08-2021

Tag:#ami#beecasa#jeon#jjk


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời ,người đó được gọi là " odnoliub "trong tiếng Nga © _ducwsahnn Không copy fic nhé

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: