Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

Giới thiệu truyện:

Tên: 𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝 Tác giả: Rosie (-_I_am_Rosie_-) Tình trạng: Đang tiến hành. Lưu ý: - Thông tin các nhân vật không hoàn toàn là của tác giả. - Couple cũng không phải do tác giả quyết định. - Mới đầu đất diễn sẽ không đều nhưng tác giả sẽ cố gắng chia đều ở các chap sau. - Không copy đưa sang nơi khác mà chưa được sự cho phép của tác giả. - Không nhận trả lời các cmt mang tính chất tiêu cực, góp ý thì xin vui lòng hãy dùng lời nói nhẹ nhàng. - Truyện sẽ có yếu tố ăn tạp. - Thỉnh thoảng sẽ có ngôn từ tục tĩu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: