Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘶𝘯 𝗽𝘁𝟭; 𝚢𝚘𝚘𝚗𝚐𝚒

Giới thiệu truyện:

"Em theo đuổi anh lâu như thế, thì anh nên cho em một cơ hội nhỉ" ❗chưa beta

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: