Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[shortfic][VKook] Ghét ( full )

Giới thiệu truyện:

Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả -Poonpoor- Đây là truyện HE nha ^~^

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: