Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Sát Phá Lang - Priest

Giới thiệu truyện:

Sát Phá Lang Tên gốc: 杀破狼 Tác giả: Priest Dịch: QT đại hiệp Biên tập: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Độ dài: 128 chương chính văn + 6 phiên ngoại Thể loại: niên hạ, dưỡng thành, giả tưởng, không gian, cơ giáp, thiên chi kiêu tử, HE Nhân vật chính: Cố Quân, Trường Canh.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: