Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Redamancy | for into1

Giới thiệu truyện:

Redamancy: khi người đó yêu bạn và bạn cũng yêu họ, sự trong vẹn của tình yêu. From @_itskquanbae_ 1, mình tự viết, nên truyện sẽ tiến triển theo tư duy của mình 2, fanfic hướng ngụy hiện thực, các thành viên không có rào cản ngôn ngữ 3, textfic 4, bùng binh hơi nhiều 5, không được bash các thành viên 6, hãy tôn trọng các fandom khác nhau 7, hãy cmt lịch sự

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: