Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

ranpo...cậu nói nhiều quá đó!

Giới thiệu truyện:

ship -fukuzawaxranpo mình ko bik phải mô tả truyện làm sao nữa mình ngu văn+ viết bằng máy tính bản nên ra chuyện mới chậm lắm thông cảm nhà lâu lâu sẽ có 1 đợt xả ảnh fukuzawa xranpo nhen ^^ cảm ơn nhìu

Danh sách chương: