Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Quân Vương Vô Tình (bản chỉnh sửa) - Trầm Mặc

Giới thiệu truyện:

phụ tử, cung đình, xuyên không, 1x1, he, cường cường, hảo văn. Vua ra vua, hoàng tử ra hoàng tử, có tình phụ tử xong đến tình thân rồi tình yêu.

Danh sách chương: