Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[PT] Kinh Điệp Văn/ Liên Hành Huyền Dư [ Góc độ người xem]

Giới thiệu truyện:

Trong thời đại hỗn loạn và mất trật tự này, ngươi và ta là những kẻ đồng lõa của đức tin. Nguyên tác đánh ngắn, lấy góc độ người xem nói nhận xét ngắn gọn về phiên bản kịch "Phong Thanh".

Danh sách chương: