Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

PHONG THỦY ĐẠI SƯ [KHOÁI XUYÊN]

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Túy Hựu Hà Phương (Say thì có làm sao) Thể loại: Cường cường, linh dị thần quái, điềm văn, khoái xuyên, 1X1. Tình trạng: 177 Chương + 1 PN Edit: Tiểu A.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: