Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Phân Tích Bài Thơ " Đất Nước" - Nguyễn Khoa Điềm PéOanhKiu

Đăng bởi: PeOanhKiu

Cập nhật: 18-12-2015


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau đây trong đoạn trích " Đất Nước" của Nguyễn Khoa Điềm "Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bà bây giờ bà ăn ... Đất Nước có từ ngày đó"

Danh sách chương: