Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Phận Thê Nô Của 2 Tổng Tài

Giới thiệu truyện:

[Lichaeng- Jensoo] truyện H+ Futa 2 Tổng tài vạn người mê này, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi vợ mình:>> Không phục thiên, không phục thổ chỉ phục "Vợ" Đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: