Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Phạm Thiên Y/n ] 18+ Tokyo Revengers

Đăng bởi: annghiTrm

Cập nhật: 15-11-2021

Tag:#18#tokyorengers


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện có yếu tố bạo lực và người lớn ( 18+ ) truyện sẽ không giống như cốt truyện trong phim ( nên mọi người chú ý giúp mình nhé ) Phạm Thiên + Y/n + 18+ Mong mọi người ủng hộ tớ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: